Историја на картама
History on Maps

Карта 1 (Касно бронзано доба)
Map 1 (Late Bronze Age)

Карта 2 (Домороци и освајачи )
Map 2 (Natives and conquerors)

Карта 3 (Римска Дакија и Сармати)
Map 3 (Roman Dacia and Sarmatians)

Карта 4 (Лимиганти)
Map 4 (Limigantes)

Карта 5 (Варвари и Византија)
Map 5 (Barbarians and Byzantine)

Карта 6 (Средње Подунавље око 900. године)
Map 6 (Central region around the river Danube cca year 900)

Карта 7 (Византија и Угарска средином 12. века)
Map 7 (Byzantine and Hungary in mid-12th century)

Карта 8 (Поседи српских деспота у Угарској)
Map 8 (Estates of Serbian despots in Hungary)

Карта 9 (Темишварски ејалет)
Map 9 (Temisoar
Eyalet)

Карта 10 (Аустријско-турски ратови)
Map 10 (Austrian-Turkish wars)

 

Насловни екранСадржајИмпресумКонтактEnglish